GeoGo Ren

GeoGo Clean

GeoGo Clean är en mobil extraktionsenhet för extraktion och filtrering av damm, aerosoler och andra partiklar.

Bärbar fläkt PM-250

Portable fan PM-250

Bärbar enhet lämplig för extraktion av svetsrök, ångor etc. på platser och rum där ett fast utsugningssystem inte är lämpligt.
Finns i en ATEX-version.

Bärbar fläkt PM-200 och PM-225

Bärbar enhet lämplig för extraktion av svetsrök, ångor etc. på platser och rum där ett fast utsugningssystem inte är lämpligt.

Bärbar fläkt PM-180

Portable fan PM-180

Bärbar enhet lämplig för extraktion av svetsrök, ångor etc. på platser och rum där ett fast utsugningssystem inte är lämpligt.

GeoGo – Standard och W3

GeoGo

Mobil enhet för t.ex. svetsning och slipning. Som standard med ett förfilter i aluminiummetall och ett V-bank F9-filter.

GeoGo Mini – Vit linje

GeoGo Mini – White Line

Mobil enhet för utsugning nära patient hos t.ex. tandläkare, läkare och andra. Som standard med ett F7 och Hepa H14 filter.