GeoGo Ren

GeoGo Clean

GeoGo Clean är en mobil extraktionsenhet för extraktion och filtrering av damm, aerosoler och andra partiklar.

Bärbar fläkt PM-250

Mobil unit PM-250

Bärbar enhet lämplig för extraktion av svetsrök, ångor etc. på platser och rum där ett fast utsugningssystem inte är lämpligt.
Finns i en ATEX-version.

Bärbar fläkt PM-200 och PM-225

Bärbar enhet lämplig för extraktion av svetsrök, ångor etc. på platser och rum där ett fast utsugningssystem inte är lämpligt.

Bärbar fläkt PM-180

Portable fan PM-180

Bärbar enhet lämplig för extraktion av svetsrök, ångor etc. på platser och rum där ett fast utsugningssystem inte är lämpligt.

Mobil fläkt

Mobil enhet med integrerad fläkt och en utsugsarm avsedd för användning vid limning av bilrutor, svetsjobb, för avgaser etc.

GeoGo – Standard och W3

Mobil enhet för t.ex. svetsning och slipning. Som standard med ett förfilter i aluminiummetall och ett V-bank F9-filter.
GeoGo finns också i en W3-version.

GeoGo Mini – Vit linje

GeoGo Mini – White Line

Mobil enhet för utsugning nära patient hos t.ex. tandläkare, läkare och andra. Som standard med ett F7 och Hepa H14 filter.