Gnistfångare

Med Geovent gnistfångare installerad i rörsystemet minskar risken för brand i filtret, eftersom eventuella gnistor fångas upp innan de når filtret.

GFC filter

GFC-enheten finns i 4 storlekar med en kapacitet från 75 till 300 kg aktivt kol.

GF 315

GeoFilter GF 315

GF 315 är kompakt och effektiv för rengöring av processluft, som används för både svetsning och slipning av damm.
Luftflöde upp till 800 – 1.500 m³/h.

GFB2 W3 filter

GeoFilter GFB2 W3 är en komplett och självrengörande filterenhet

GFB2 W3 är en filterenhet som används för olika filtreringsändamål.
Luftflöde upp till 28.800 m³/h.

GFH- och GFH PLUS-filter

GFH- och GFH PLUS-filtret är en effektiv lösning för damm- och rökfiltrering. Brett utbud av applikationer. Luftflöde upp till 60.000 m³/h.

GFB2 Tower

Filter med inbyggd fläkt

Industrifilter med tryckluftsrengöring. Brett utbud av applikationer. Integrerad fläkt. Luftflöde upp till 7.200 m³/h.

Filterenhet CFU-1000

INDUSTRIELL FILTERENHET FÖR PROCESSVENTILATION

Kompakt filterenhet för utsugning av partiklar från slipning, svetsning etc. Luftflöde upp till 1.500 m³/h.

GFB2 filter

Industrifilter för processventilation

Industrifilter med tryckluftsrengöring. Brett utbud av applikationer. Luftflöde upp till 28.800 m³/h.

GeoFilter Damm

SMALL DUST FILTER WITH EU3 FILTER ELEMENT

Kompakt platt dammfilter. Luftflöde upp till 1.500 m³/h.

GeoFilter GF4

FILTER FÖR MINDRE KONCENTRATIONER AV DAMM

Industrifilter för damm och andra applikationer. Olika filtermedier tillgängliga. Luftflöde upp till 4.000 m³/h.