GeoFilter GFO 500

Geofilter GFO 500 är ett industrifilter som lämpar sig för filtrering av oljedimma med hög belastning.

Gnistfångare

Med Geovent gnistfångare installerad i rörsystemet minskar risken för brand i filtret, eftersom eventuella gnistor fångas upp innan de når filtret.

GFC filter

GFC-enheten finns i 4 storlekar med en kapacitet från 75 till 300 kg aktivt kol. Filterkapaciteten är ett luftflöde på upp till 7.800 m³/h

GF 315

GeoFilter GF 315

GF 315 är kompakt och effektiv för rengöring av processluft, som används för både svetsning och slipning av damm.
Luftflöde upp till 800 – 1.500 m³/h.

GFB2 W3 filter

GeoFilter GFB2 W3 är en komplett och självrengörande filterenhet

GFB2 W3 är en filterenhet som används för olika filtreringsändamål.
Luftflöde upp till 28.800 m³/h.

GFH- och GFH PLUS-filter

GFH- och GFH PLUS-filtret är en effektiv lösning för damm- och rökfiltrering. Brett utbud av applikationer. Luftflöde upp till 60.000 m³/h.

GFB2 Tower

Filter med inbyggd fläkt

Industrifilter med tryckluftsrengöring. Brett utbud av applikationer. Integrerad fläkt. Luftflöde upp till 7.200 m³/h.

Filterenhet CFU-1000

INDUSTRIELL FILTERENHET FÖR PROCESSVENTILATION

Kompakt filterenhet för utsugning av partiklar från slipning, svetsning etc. Luftflöde upp till 1.500 m³/h.

GFB2 filter

Industrifilter för processventilation

Industrifilter med tryckluftsrengöring. Brett utbud av applikationer. Luftflöde upp till 28.800 m³/h.

GeoFilter Damm

SMALL DUST FILTER WITH EU3 FILTER ELEMENT

Kompakt platt dammfilter. Luftflöde upp till 1.500 m³/h.