EC-Fläktar

EC-fans. Energibesparande kanalfläktar. Luftflöde: 10 till 15.000 m³/h. Tryck: 10 till 1.300 Pa

Ljudbox för fläktar

Ljudbox Korrosionsbeständig. Galvaniserad design. Minskar bullret och skyddar fläkten.

MHF Fläkt

MHF Fläkt

Extraktionsfläkt. Korrosionsbeständig. Energisparande. Luftflöde: 100 till 3.200 m³/h. Tryck: 50 till 5.500 Pa

MSQ-200 Fläkt

MSQ-200 Fläkt

Extraktionsfläkt. Montering på en arm eller en slangrulle. Luftflöde: 320 till 1.750 m³/h. Tryck: 50 till 1.200 Pa

Plastfläkt med B-hjul

Plastfläkt med B-hjul

Extraktionsfläkt. Korrosionsbeständig – tillverkad av polypropylen. Luftflöde: 30 till 6.720 m³/h. Tryck: 40 till 1.700 Pa

LEF 800, 900, 1000 Fläkt

LEF Fläkt

Extraktionsfläkt. Korrosionsbeständig. Energisparande. Luftflöde: 3800 till 55000 m³/h. Tryck: 300 till 4400 Pa

LEF-MEF Fläkt

LEF-MEF Fläkt

Extraktionsfläkt. Korrosionsbeständig. Energisparande. Luftflöde: 700 till 24.100 m³/h. Tryck: 200 till 4.500 Pa

LSFG-MSFG Fläkt

LSFG-MSFG Fläkt

Extraktionsfläkt. Korrosionsbeständig. Energisparande. Luftflöde: 250 till 4900 m³/h. Tryck: 50 till 1.840 Pa

LEX/MEX ATEX fläkt

ATEX Utsugsfläkt. Korrosionsbeständig. Energisparande. Luftflöde: 10 till 18.000 m³/h. Tryck: 10 till 4.500 Pa