GeoGuard

Geovent GeoGuard is a complete pressure guard

Geovent GeoGuard är en komplett tryckvakt i ett ventilationssystem.

MultiBox IV

Advanced automatics for fans

Perfekt för dynamisk tryckreglering som optimerar lösningen med tanke på energi, CO2 och buller.

Kretsbrytaren

Circuit_breaker

Geovent-brytare är deigned för användning i branschen och den är idealisk för användning med Geovent-fläktar.

AirBox Lite

En ekonomisk, automatisk tryckvakt i ett ventilationssystem.

AirBox III

Systemvakt för övervakning och larm för processutsug

Frekvensomriktare

Frekvensomriktare

Externa frekvensomformare av hög kvalitet GeoDrive GD20, GD350 och ABB ACS-150, ACH-580.

Motorspjäll

GFD spjäll, med snabböppning / stängning. Speciellt utformat för användning i punktutsugs system
Dim.: ø80 till ø500.

PowerBox III

PowerBox III

Powerbox III – för automatisk öppning/stängning av motorspjäll och/eller start/stopp av fläkt.

PowerSmart II

PowerSmart II – Automatisk aktivering av fläkten.