Svetsbås

Welding booths

Geo-Dan panelbyggda element med 0,6 mm galvaniserad och pulverlackerad stålplåt på båda sidor.

Spraybås

Spraybås

Spraybås med belysning, Andreae-filter, hjul och droppbricka

Tornado Skärm

Tornado Skärm har utformats för användning på platser där ohälsosamma ångor förekommer

Rökhytt

Rökhytt

Kabinen är konstruerad och avsedd att användas på fartyg och andra platser, där vibrationer ställer extra krav på hållbarhet.

Svetsbås

Svetsbås

Bås för svetsning eller slipning. Utformad efter kundernas specifika behov