FN’s 17 mål för hållbar utveckling

Önskan om en hälsosammare arbetsmiljö har ökat med tiden och spridit sig över hela världen.

I årtionden har de statliga myndigheterna i de nordiska länderna krävt en hög skyddsnivå i arbetsmiljön, inte minst när det gäller rök, damm, avgaser osv.

FN:s 17 mål för hållbar utveckling föreslår också ett ökat fokus på ”rena industriprocesser”.
På bilden ser du en installation i Indien där vår partner ATS Elgi har installerat ett utsugningssystem för en viktig kund. Systemet uppfyller kraven när det gäller teknik, design och miljöskydd.

Få vår senaste katalog

Den aktuella katalogen som gäller från och med 2022 är nu tillgänglig.
Klicka på länken nedan och få en eller flera kataloger skickade via e-post och e-post.

Förfrågningskatalog

Få vår senaste katalog

  Om Geovent

  Vi är ett dynamiskt företag som specialiserat sig på utveckling och tillverkning av komponenter och system för avancerad industriell ventilation.

  Vi har varit kända som pionjärer inom detta område sedan 1968.

  Läs mer ›

  Utsugsarmar ›

  Brett utbud av kåpor som är idealiska för extraktion av svetsrök och ångor.

  Filter ›

  Brett utbud av industrifilter – från svetsrök till oljedimma – vi har de flesta filtreringslösningar.

  Fläkt ›

  Geovent erbjuder ett brett sortiment av fläktar för industriella processer med luftvolymer upp till 55.000m³/h.

  Avgaser ›

  Utsugsarmar för svetsrök, ångor och damm.