Leverans till tåg

Geovent har levererat en speciallösning för tågavgaser bestående av en utsugningshuv med elektrisk lyftanordning .

På DSB hade de en tuff utmaning med avgaser från sina diesellok. Tidigare utrustning fungerade inte korrekt, luftvolymen var för låg – vilket ledde till för höga avgaskoncentrationer. Luftflödet var för lågt och huven var inte utformad för att utföra arbetet korrekt.
MOE Engineers kontaktade Geovent för att få råd och hjälp för att hitta rätt lösning Geovent erbjöd 24 elstyrda huvar, med motoriserad teleskopisk funktion, utformad för att suga ut dieselångor. Det betyder att när tåget kör in i underhållsgaraget sänks huvarna automatiskt till ett läge precis ovanför tågets avgasrör och all gas sugs ut effektivt. När personalen är klar med servicen av tåget höjs huvarna automatiskt och tåget kan lämna garaget.

När lösningen godkändes av MOE skickades den ut på anbud och E. Klink fick därefter uppdraget. Med få korrigeringar låg detta till grund för den efterföljande leveransen.

Under processen har det förts en öppen och positiv dialog mellan alla parter, vilket har gett ett utmärkt resultat och en nöjd kund.

Detta är ytterligare ett exempel på att Geovent är bra på inte bara standardlösningar, utan även speciallösningar.

Få vår senaste katalog

Den aktuella katalogen som gäller från och med 2022 är nu tillgänglig.
Klicka på länken nedan och få en eller flera kataloger skickade via e-post och e-post.

Förfrågningskatalog

Få vår senaste katalog

  Om Geovent

  Vi är ett dynamiskt företag som specialiserat sig på utveckling och tillverkning av komponenter och system för avancerad industriell ventilation.

  Vi har varit kända som pionjärer inom detta område sedan 1968.

  Läs mer ›

  Utsugsarmar ›

  Brett utbud av kåpor som är idealiska för extraktion av svetsrök och ångor.

  Filter ›

  Brett utbud av industrifilter – från svetsrök till oljedimma – vi har de flesta filtreringslösningar.

  Fläkt ›

  Geovent erbjuder ett brett sortiment av fläktar för industriella processer med luftvolymer upp till 55.000m³/h.

  Avgaser ›

  Utsugsarmar för svetsrök, ångor och damm.