Frånluftslösning för Audi

Det hade inte förutsetts att GEOVENT i Viborg skulle leverera ventilationslösningen till Gumpens Auto Audi/Volkswagen i Norge. Men ett starkt fokus på ökat värde och långsiktiga lösningar resulterade i det prestigefyllda byggprojektet, där funktionalitet och estetik går hand i hand

På GEOVENT, som är specialister på kundanpassade ventilationslösningar för bilindustrin, tror de på värdet av att ligga tre steg före kunden och på att våga nå ut till de långsiktiga lösningarna snarare än att bara prata om pris. Thomas Molsen, försäljningschef på GEOVENT, säger: ”På GEOVENT är vi angelägna om värdeskapande inför ordern. Vår högsta prioritet är inte att göra saker så billiga som möjligt, utan att skapa mervärde för kunden. Omvänt säljer vi aldrig en lösning som kunden inte behöver, men vi fokuserar på värdeskapandet enbart genom långsiktiga lösningar – även på lösningar som kanske inte framgår av anbudshandlingarna.

GEOVENT välkommen in
GEOVENT var inte föreskriven för jobbet, men att tänka längre än kunden och skapa mervärde var delar av parametrarna, som ITEK, GEOVENT:s norska samarbetspartner, letade efter i samband med ventilationsavtalet. Heikki Systad, marknadschef på ITEK: ”GEOVENT kompletterar ITEK inom segment som svetsning, avgaser, dammfilter m.m. och företaget är flexibelt såväl som innovativt. Samarbetet är konstruktivt och trevligt och omfattar alla mänskliga faktorer som är avgörande för framgång på lång sikt. Våra långsitiga relation har stärkts under de senaste åren.»

Estetisk och funktionell
Fjärrstyrda slangrullar med automatisk start/stopp, skensystem för mobila utsugsenheter, motorspjäll för alla utsugsenheter, tryckstyrd fläkt, vilket minskar ljudnivån och optimerar energiförbrukningen, samt utrustning med speciell lackering enligt gumpens Autos färgval. På Gumpens Auto, där de har 27 arbetsplatser, ägnar de särskild uppmärksamhet åt detaljer. Thomas Molsen säger: ”Gumpens Auto är en extraordinär trevlig bilhandlare, där estetik och funktionalitet går hand i hand. Vi måste också komma ihåg att vi bara är en del i helhetsbilden. Att kunna genomföra ett prestigefyllt byggprojekt som Gumpens Auto krävs ett starkt samarbete mellan olika yrkesgrupper.”

Få vår senaste katalog

Den aktuella katalogen som gäller från och med 2022 är nu tillgänglig.
Klicka på länken nedan och få en eller flera kataloger skickade via e-post och e-post.

Förfrågningskatalog

Få vår senaste katalog

  Om Geovent

  Vi är ett dynamiskt företag som specialiserat sig på utveckling och tillverkning av komponenter och system för avancerad industriell ventilation.

  Vi har varit kända som pionjärer inom detta område sedan 1968.

  Läs mer ›

  Utsugsarmar ›

  Brett utbud av kåpor som är idealiska för extraktion av svetsrök och ångor.

  Filter ›

  Brett utbud av industrifilter – från svetsrök till oljedimma – vi har de flesta filtreringslösningar.

  Fläkt ›

  Geovent erbjuder ett brett sortiment av fläktar för industriella processer med luftvolymer upp till 55.000m³/h.

  Avgaser ›

  Utsugsarmar för svetsrök, ångor och damm.