Mobila enheter

Geovent erbjuder ett brett utbud av mobila enheter. Dessa levereras med en integrerad fläkt som väljs enligt enhetens avsedda syfte. Vissa enheter har ett eller flera integrerade filter och för dessa finns olika filteralternativ.

Vissa enheter har en arm och en huva medan vissa har en slang för avsedd extraktion.

Om du inte hittar den version du behöver, tveka inte att kontakta oss.

Portable fan PM-180

Bärbar fläkt PM-180

Bärbar enhet lämplig för extraktion av svetsrök, ångor etc. på platser och rum där ett fast utsugningssystem inte är lämpligt.

GeoGo – Standard och W3

Mobil enhet för t.ex. svetsning och slipning. Som standard med ett förfilter i aluminiummetall och ett V-bank F9-filter.
GeoGo finns också i en W3-version.

GeoGo Mini – White Line

GeoGo Mini – Vit linje

Mobil enhet för utsugning nära patient hos t.ex. tandläkare, läkare och andra. Som standard med ett F7 och Hepa H14 filter.

Mobil fläkt

Mobil enhet med integrerad fläkt och en utsugsarm avsedd för användning vid limning av bilrutor, svetsjobb, för avgaser etc.

Mobil unit PM-250

Bärbar fläkt PM-250

Bärbar enhet lämplig för extraktion av svetsrök, ångor etc. på platser och rum där ett fast utsugningssystem inte är lämpligt.
Finns i en ATEX-version.

GeoGo Clean

GeoGo Ren

GeoGo Clean är en mobil extraktionsenhet för extraktion och filtrering av damm, aerosoler och andra partiklar.