Ventilationsenheter

Geovents ventilationsaggregat är konstruerade för att skapa bra inomhusklimat och ren luft.

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat

GRTU-3800+ är effektiv, enkel att installera och enkel att använda. Upp till 84% värmeåtervinning.