Industriella filter

Geovent A/S erbjuder ett brett utbud av industrifilter. Svetsrök filtreras vanligtvis i stora centrala filter, rengörs med tryckluft med veckade patroner som är speciellt utformade för svetsrök.

Samma typ av filter används också för andra industriella processer, såsom plasmaskärning och laserskärning, slipning av damm och olika typer av restprodukter från multifarious industriella processer. Vi erbjuder även ett brett utbud av oljedimmafilter, både centraliserade och decentraliserade varianter, när oljedimman måste filtreras effektivt i samband med bearbetning, t.ex. från svarvar och fräsmaskiner.

Industrial filter for process ventilation

GFB2 filter

Industrifilter med tryckluftsrengöring. Brett utbud av applikationer. Luftflöde upp till 28.800 m³/h.

All-in-one industrial filter for process ventilation

GFB2 Tower

Industrifilter med tryckluftsrengöring. Brett utbud av applikationer. Integrerad fläkt. Luftflöde upp till 7.200 m³/h.

Industrial filter with compressed air cleaning

GFH- och GFH PLUS-filter

GFH- och GFH PLUS-filtret är en effektiv lösning för damm- och rökfiltrering. Brett utbud av applikationer. Luftflöde upp till 15.000 m³/h.

GeoFilter GFB2 W3 är en komplett och självrengörande filterenhet

GFB2 W3 filter

GFB2 W3 är en filterenhet som används för olika filtreringsändamål.
Luftflöde upp till 28.800 m³/h.

INDUSTRIELL FILTERENHET FÖR PROCESSVENTILATION

Filterenhet CFU-1000

Kompakt filterenhet för utsugning av partiklar från slipning, svetsning etc. Luftflöde upp till 1.500 m³/h.

GFC filter

GFC enheten finns i 4 storlekar med en kapacitet på 75 till 300 kg aktivt kol.

FILTER FOR MINOR CONCENTRATIONS OF DUST

GeoFilter GF4

Industrifilter för damm och andra applikationer. Med grovt filtermedium. Olika filtermedier tillgängliga. Luftflöde upp till 4.000 m³/h.

GFO XT oil

GFO XT olja

Oljedimmafilter med upp till 99% filtrering. Luftflöde upp till 9.600 m³/h.

GFO 315 Oil

GFO 315 Olja

Oljedimmafilter med upp till 99% filtrering. Luftflöde upp till 1.000 m³/h.

GeoFilter Oil

GeoFilter Oil

Kompakt oljedimmafilter med upp till 95% filtrering. Luftflöde upp till 600 m³/h.

GeoFilter GF 315

GF 315

GF 315 är kompakt och effektiv för rengöring av processluft, som används för både svetsning och slipning av damm.
Luftflöde upp till 800 – 1.500 m³/h.