ATEX

Läs mer om ATEX - Lagstiftning

ATEX lagstiftning

Ett gemensamt EU direktiv, 2014/34/EU, även känt som ATEX, för att minimera risken i samband med explosiva miljöer i branschen.

Syftet med ATEX är att säkerställa en enhetlig riktlinje för hela EUROPEISKA unionen, så att risken för explosion och efterföljande personskador samt skador på maskinerna minimeras.

I första hand är ATEX relevant för företag som hanterar potentiellt explosiva koncentrationer av damm från trä, aluminium, plast, mjöl, socker eller andra organiska material, till exempel, samt ångor och ångor från bensin, aceton och batterier.

Alla ATEX-produkter från Geovent tillverkas i enlighet med direktivet 2014/34/EU.
Det är den enskilde arbetsgivarens ansvar att få zonklassificeringar i det berörda företaget, ofta sker detta i samarbete med de lokala brandbekämpningsmyndigheterna.
För ytterligare information om ATEX, se AT-instruktionen C.0.9 om dammexplosioner.

I framtiden måste europeiska företag bedömma, oavsett om det finns risk för explosion i samband med deras produktion till följd av antändning av en atmosfär, bestående av luft blandad med brandfarliga gaser, ångor, vätskor, dimma/aerosoler eller brandfarlig dammdimma. Om svaret är ja, ska risken bedömas som underlag för klassificering av det eller de farliga områdena. Dessutom ska företaget upprätta dokumentation och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika explosion.

Den centrala principen är att dela upp företaget i zoner utifrån explosionsrisken och dess konsekvenser. I detta sammanhang är det nödvändigt att både överväga typ och volym av läckage,ventilation,säkerhetssystem och potentiella antändningskällor, som till exempel elektrostatisk laddning, elektriska installationer och mekaniskt genererade gnistor. Bedömningen ska gälla befintlig utrustning samt nyförvärv av maskiner och utrustning. En komplett bruksanvisning levereras med en Geovent ATEX-produkt samt godkända certifieringar.

Explosionssäkra
produkter
” Med en Geovent ATEX produkt levereras komplett bruksanvisning och godkända certifieringar”

Överensstämmelse mellan ATEX-direktiven

”ATEX 95” – 2014/34/EU ”ATEX 197” – 99/92/EG
Materialets användningsområde, specifikation av materialgrupp Bestämning av zoner i processanläggningar och val av utrustning
För dammhantering (D)
Kategori 1 D Zon 20
Kategori 2 D Zon 21
Kategori 3D Zon 22
För gashantering(G)
Kategori 1 G Zon 0
Kategori 2 G Zon 1
Kategori 3 G Zon 2
Riskbedömning av utrustning Riskbedömning av arbetsplatsen
Försäkran om överensstämmelse Explosionsskyddsdokument
(CE-märkning)
Zonbeskrivning

Utrustning

Geovent utrustning

Zon 0 Plats där det ständigt, ofta eller under en längre tid finns en explosiv atmosfär, bestående av en blandning av luft och brandfarlig gas, ångor eller dimma Kategori 1, G (gas)
Zon 1 Område, där en explosiv blandning av luft och gas, ånga eller dimma ibland kan förekomma, under normal drift Kategori 1 eller 2, G (gas) MSX/MEX-fläkt
Zon 2 Område, där en explosiv atmosfär, bestående av en blandning av luft med brandfarlig gas, ånga eller dimma, under normal drift förmodligen inte uppstår Men om det inträffar kommer det bara att vara under en kort tidsperiod Kategori 1, 2 eller 3, G (gas) MSX / MEX-fläkt
Zon 20 Område, där det ständigt, ofta eller under en längre tid kan finnas en explosiv atmosfär, bestående av ett moln av brandfarligt damm och luft Kategori 1, D (damm) GFX Filtre
Zon 21 Område, där ibland under normal drift explosiv atmosfär bestående av ett moln av brandfarligt damm och luft kan uppstå Kategori 1 eller 2 D (damm) GFX Filtre, MSX / MEX fläkt
Zon 22 Område, där en explosiv atmosfär, bestående av ett moln av brandfarligt damm och luft, under normal drift troligen inte kan uppstå, och skulle det inträffa ändå kommer det bara att vara under en kort tidsperiod Kategori 1, 2 eller 3, D (damm) GFX Filtre, MSX / MEX-fläkt
Saleateam_2024

Kontakta vårt tekniska säljteam

Telefon: +45 8664 2211

Få nyhetsbrev

Inspiration

GEOVENT A/S kan också leverera kundanpassade lösningar.
Nedan visar vi ett urval av installationsexempel där vi har hittat en lösning för kunden.

Snabb leverans

Vi erbjuder branschens bästa leveranstid!

Vi uppskattar när kunder beställer varor i god tid – men vi förstår också att det kan vara svårt. Därför vill vi vara en del av lösningen.

Vår prioritet är att ha ett relativt stort lager, eftersom vi vet att det skapar värde för våra kunder. Därför har vi alltid ett brett utbud av utsugsarmar, slangrullar, filter och andra komponenter för ventilations- och utsugningssystem i lager.
Leverans av standardprodukter med kort varsel ser vi som en del av den optimala servicen för dig.

Vi fokuserar på att betjäna våra kunder

Vi har stor erfarenhet av att lösa även de mest komplexa specialuppgifterna.

Vi tror på långsiktiga relationer med partners, distributörer och slutkunder. Vi tror på ett konstruktivt samarbete, där vi bokstavligen gör vad vi kan för att hjälpa varandra!

Vi har ett brett utbud av standardprodukter som vi kombinerar till en effektiv och konkurrenskraftig lösning för dig. Vid behov är vi dock redo att använda vår långsiktiga erfarenhet för att utveckla en speciell lösning efter ditt exakta behov.
Kontakta oss gärna med alla förfrågningar du kan ha.

Kompetent vägledning är din garanti för att känna dig trygg

Vi har stor erfarenhet av att lösa även de mest komplexa specialuppgifterna.

Om du inte hittar det du letar efter på vår hemsida kan vi förmodligen hjälpa dig att utveckla lösningen.


Kontakta oss
och låt oss prata om möjligheterna

Skriv till oss

Berätta vad vi kan hjälpa till med, så återkommer vi till dig.