Armar och huvor för spotuttag

Svetsrök innehåller flera skadliga partiklar, därför kommer en extraktionsarm från Geovent att vara det perfekta valet i många fall. Vi har utvecklat våra punktutsugningsarmar i syfte att förbättra användarnas kvalitet, effektivitet och flexibilitet.
Genom att effektivt avlägsna svetsrök, slipdamm och ångor från arbetsplatsen skyddas användaren mot skadliga ämnen som utgör en hälsorisk.

Geovent svetsarmar finns i olika versioner som matchar nästan alla krav.
Exempel på populära tillbehör för utsugningsarmar är nät och lampor inbyggda i tratten. Ljus i tratten ökar armens användningsfrekvens, eftersom det starka halogenljuset förser arbetsplatsen med bra arbetsljus. Vi har även automatiska lösningar som bidrar till att spara energi och avsevärt öka driftskomforten.

Extraction arm with internal carrying arm.

WING arm

Utsugsarm med inre bärarm. Dim.: ø160 och 200 mm. Längd: 2 till 9 m.

utsugningsarm med inre bärarm - teleskopisk

COMPACT arm

Utsugsarm med inre bärarm – teleskopisk. Dim.: ø160 och 200. Längd: 1 till 8 m.

ASX utsugsarm

ASX utsugsarm

ATEX utsugningsarm. Finns även i rostfritt stål. Med yttre bärarm. Dim.: ø80 till 200. Längd: 2 till 9 m.

PERMA armar ATEX / ESD

PERMA arm ATEX / ESD används i områden med risk för explosiva gaser / damm (ATEX) samt statisk elektricitet.

ESA 3m Ø160 aluminum pipe, complete

ESA arm

Utsugsarm med utvändig bärarm. Mått: ø160 mm. Längder: 2 till 8 m.

ESA arm

Utsugsarm med yttre bärarm. Dim.: ø160 och ø200 mm. Längder: 2 till 8 m.

Utsugsarm med yttre bärarm.

ASA-3-arm

Utsugsarm med yttre bärarm. Dim.: ø80 till 200 mm. Längd: 2 till 9 m.

ASA-4 arm

Utsugsarm med yttre bärarm. Dim.: ø160 och 200. Längd: 2 till 9 m.

MINI arm

Utsugsarm med yttre bärarm. Dim.: ø80 till ø125 mm. Längd: 1 och 1,5 m.

FLEXI armen

Utsugsarm med inre bärarm. Dim.: ø100 och 125. Längd: 1 till 1,5 m.

utsugsarmar

PERMA utsugsarmar

PERMA utsugningsarmar för användning på sjukhus, laboratorier, elektroniktillverkning, livsmedelsindustri och många andra tillämpningar

Huva med kantutsug

Extraktionshuvor i galvaniserad design. Med eller utan ljus. Standardversion eller specialanpassad version.

GBC arm

GBC arm – Utsugning och ventilation för avfallsuppsamlingsstationer, soprum, batterirum etc. Utsug för återvinningsstationer GBC arm – Utsugning och ventilation

Utsugningsarm för limångor

Lim-ångor

Extraktionslösningar för lim och andra ångor baserade på WING armen Utsugningsarm för limångor GEOVENT-arm för utsugning av limrök levereras med

ASA HVU50 och MINI-HV50

Hög vakuumutsugningsarm med yttre bärarm. Dim.: ø50. mm Längd: 1 till 4 m. HÖGVACCUM UTSUGNINGSARM med yttre bärarm Geovent ASA-HV50