arbetsplatsdesign

Vi levererar olika produkter för att optimera arbetsplatsen i industriföretag, skolor etc.

De kundanpassade svetsbåsen, svets- och slipborden, sprayboxar, rökkabinerna m.m. gör det möjligt att skapa en säker och praktisk arbetsplats. Utvinning av förorenande partiklar som rök och damm, praktisk arbetsställning och bullerreducering är faktorer som måste vara en del av en säker lösning.

Svetsbås

Svetsbås

Bås för svetsning eller slipning. Utformad efter kundernas specifika behov

Spraybås

Spraybås

Spraybås med belysning, Andreae-filter, hjul och droppbricka

Welding booths

Svetsbås

Geo-Dan panelbyggda element med 0,6 mm galvaniserad och pulverlackerad stålplåt på båda sidor.

Tornado Skärm

Tornado Skärm har utformats för användning på platser där ohälsosamma ångor förekommer

Rökhytt

Rökhytt

Kabinen är konstruerad och avsedd att användas på fartyg och andra platser, där vibrationer ställer extra krav på hållbarhet.