Geovent

Ren luft – ren känsla

Vår filosofi

Vi vill inte bara leverera produkter och lösningar. Vi vill skapa värde.
Vi tycker att det är mycket viktigt att våra produkter och lösningar för processventilation och punktutvinning är utformade för att få bästa möjliga funktionalitet och användarvänlighet. Detta tycker vi är viktigt både för installatören och för den dagliga operatören.
Vi prioriterar att leverera lösningar, så att våra kunder inte bara får ett antal separata välfungerande produkter utan en komplett lösning som åtgärdar deras exakta smärtor.

Danish service – danish quality

Våra lösningar

För att skydda människor på jobbet tar vi bort avgaser, ångor, rök, damm och andra ämnen från arbetsplatsen.
För att skydda miljön filtrerar vi luften och tar bort de skadliga partiklarna – och vi gör det med reducerad ljudnivå och låg energianvändning.
Våra produkter är genuina och lätta att förstå. Vi arbetar med olika segment varav avlägsnande av svetsrök och avgaser är viktigt.
För svetsrök är vårt sortiment av utsugsarmar, filter, fläktar och tillbehör typiska delar av vårt sortiment. Innan vi får ordern från våra kunder har vi ofta gett våra råd om hur de ska utforma systemet för att få den optimala lösningen.
För avgaser efterfrågas ofta vårt sortiment av slangrullar, munstycken, slädeskanaler och system för utryckningsfordon av våra kunder. Olika lösningar kan lösa problemen, och vi är redo att hjälpa våra kunder att hitta den bästa lösningen.
När våra kunder inte hittar den optimala lösningen i vårt standardsortiment söker vi efter en anpassad lösning. Vi använder vår expertis, våra innovativa sinnen och vår snabba reaktion för att hitta en lösning. Om vi inte kan hitta en lösning är vi ärliga.

Våra kunder

Vi finns för våra kunder – installationsföretagen. Och vi finns till för deras kunder – olika industriföretag, bilverkstäder, skolor, militärer och många fler.
Vi vill ge dem bästa möjliga service inklusive ärliga produkter, kompetenta råd, snabb respons, snabb leverans, hög tillförlitlighet och mycket mer.
Vi betjänar våra kunder med ett brett utbud av produkter och lösningar för processventilation och punktutvinning. En tjänst vi tillhandahåller över hela världen.

Vårt värdeerbjudande

Affärer med Geovent innebär högt personligt engagemang, ett dynamiskt partnerskap och ett stort fokus på att skapa värde.
Vi ser snabba svar, skräddarsydda lösningar och kunskapsutbyte som viktiga komponenter för att uppnå lönsamma installationer för våra partners och nöjda slutkunder som inte blir sjuka av att gå till jobbet.

Hållbarhet

Vi vill driva Geovent i samklang och balans med våra intressenter och samhället i stort.

Som en del av detta har vi utvecklat ett antal policyer som anger de allmänna riktlinjerna för vår affärsverksamhet, inklusive en ESG-policy som bland annat behandlar hållbarhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Dessa policyer fastställs av koncernledningen och godkänns av styrelsen. Vi utvecklar kontinuerligt våra policyer och förbehåller oss rätten att ändra dem vid behov. Policyerna ingår i Geovents vision, strategier och planer.

Specifikt respekterar ESG-policyn tillämplig lagstiftning, som vi alltid följer. Dessutom arbetar vi kontinuerligt för att stödja FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Sharing knowledge makes you strong

Vår filosofi: Klar luft – Rent förnuft

We will do our best to help you with your ventilation or extraction needs, no matter the industry.

håll dig informerad!

JA, SKICKA MIG DEN SENASTE GEOVENT KATALOGEN