A journey of sustainability has begun

En hållbarhetsresa har påbörjats

Under de senaste åren har Geovent fokuserat på att minska sitt koldioxidavtryck.

Under de senaste åren har Geovent fokuserat på att minska sitt koldioxidavtryck.
Byte till LED-ljuskällor, installation av fjärrvärme och intelligent styrning av avgassystemet är goda exempel på detta.

Vi har just avslutat ett projekt ”Climate Ready Manufacturing” som sponsras av Industrifonden.
I projektet har vi fått vår första Co2-beräkning gjord, så att vi vet hur mycket Co2 vi släpper ut och var denna Co2 skapas.

Nu vill vi titta på hur vi bäst kan gå vidare i processen för att minska vårt koldioxidavtryck.
Vi måste utforska olika alternativ internt, men vi måste också ha en nära dialog med våra leverantörer av stål, motorer, transporter, förpackningar etc., eftersom dessa står för en stor del av vårt koldioxidavtryck.

På bilden står Rasmus med vårt certifikat för det avslutade projektet ”Climate Ready Manufacturing”. Rasmus är ansvarig för vårt förpackningsprojekt, som kommer att genomföras hösten 2022, vilket minskar vårt Co2-avtryck.

Vi ser fram emot att göra en insats för att nå det ambitiösa danska målet om 70 % Co2-reduktion till 2030.

Om du behöver inspiration för att minska ditt Co2-avtryck, eller vill höra mer om våra konkreta lösningar, står vi gärna till tjänst på tel. 86 64 22 11 eller [email protected]

Receive newsletter

Få vår senaste katalog

Den aktuella katalogen som gäller från och med 2022 är nu tillgänglig.
Klicka på länken nedan och få en eller flera kataloger skickade via e-post och e-post.

Förfrågningskatalog

Få vår senaste katalog

  Om Geovent

  Vi är ett dynamiskt företag som specialiserat sig på utveckling och tillverkning av komponenter och system för avancerad industriell ventilation.

  Vi har varit kända som pionjärer inom detta område sedan 1968.

  Läs mer ›

  Utsugsarmar ›

  Brett utbud av kåpor som är idealiska för extraktion av svetsrök och ångor.

  Filter ›

  Brett utbud av industrifilter – från svetsrök till oljedimma – vi har de flesta filtreringslösningar.

  Fläkt ›

  Geovent erbjuder ett brett sortiment av fläktar för industriella processer med luftvolymer upp till 55.000m³/h.

  Avgaser ›

  Utsugsarmar för svetsrök, ångor och damm.