Farlig oljedimma

Industriella processer genererar oljedimma och oljerök. Partiklarna är lika små som virus och bakterier, vilket gör det farligt för människor att andas in.

Oljedimma-partiklarna är ungefär 1/20 lika stora som ett människohår, och oljeröken ännu mindre.

Vetenskaplig forskning har visat att ju mindre partikel desto längre in i människokroppen – och desto farligare är den. Därför är korrekt filtrering och tillräcklit utsug viktigt.

I USA har NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) dragit slutsatsen att ca. 1,2 miljoner arbetstagare inom metallindustrin utsätts för ohälsosamma aerosoler.

Forskning visar att olika problem med andningsorganen kommer från denna exponering. NOISH påpekar att arbetsrelaterad astma är ett av de vanligaste arbetsrelaterade lidandena.

Baserat på denna kunskap är det viktigt att maskiner i fabriker över hela världen är anslutna till utsugs- och filtreringssystem, som är effektiva och kontinuerligt underhållna.

Vi erbjuder kunskap och produkter för dessa lösningar.

Receive newsletter

Få vår senaste katalog

Den aktuella katalogen som gäller från och med 2022 är nu tillgänglig.
Klicka på länken nedan och få en eller flera kataloger skickade via e-post och e-post.

Förfrågningskatalog

Få vår senaste katalog

  Om Geovent

  Vi är ett dynamiskt företag som specialiserat sig på utveckling och tillverkning av komponenter och system för avancerad industriell ventilation.

  Vi har varit kända som pionjärer inom detta område sedan 1968.

  Läs mer ›

  Utsugsarmar ›

  Brett utbud av kåpor som är idealiska för extraktion av svetsrök och ångor.

  Filter ›

  Brett utbud av industrifilter – från svetsrök till oljedimma – vi har de flesta filtreringslösningar.

  Fläkt ›

  Geovent erbjuder ett brett sortiment av fläktar för industriella processer med luftvolymer upp till 55.000m³/h.

  Avgaser ›

  Utsugsarmar för svetsrök, ångor och damm.