Integritetspolicy

1. Inledning

1.1 Vi har antagit denna integritetspolicy som utgör grunden för vår behandling av dina personuppgifter.

1.2 Vår integritetspolicy beskriver hur vi generellt behandlar personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och vilka rättigheter du har när dina personuppgifter behandlas av oss.

1.3 Vår integritetspolicy gäller för alla användare och kunder hos Geovent A/S.

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Geovent A/S tar på sig rollen som personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har fått om dig. Vi ser till att dina personuppgifter hanteras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen.

2.2 Om du vill kontakta oss är våra kontaktuppgifter följande:

Geovent A/S

Hovedgaden 86

8831 Løgstrup

CVR-nummer: 54222610

Telefon: 8664 2211

E-post: [email protected]

3. Syfte med behandlingen av dina personuppgifter

3.1 Vi behandlar personuppgifter om dig för att tillhandahålla våra tjänster till dig, förbättra vår service och säkerställa kvaliteten på våra tjänster samt i vår kontakt med dig.

3.2 Vi samlar in och lagrar endast personuppgifter som är nödvändiga för vissa ändamål. Vi behandlar bland annat uppgifter om dig när vi behöver:

– Hantera din relation med oss.

– Fullfölja din begäran om specifika tjänster

– Förbättra och anpassa vår användarupplevelse

– Skräddarsy vår kommunikation och marknadsföring till dig.

– Uppfylla tillämpliga rättsliga krav.

3.3 Vi behandlar endast personuppgifter om dig som är relevanta och nödvändiga för de ändamål som definieras ovan. Syftet avgör vilken typ av personuppgifter vi behandlar om dig. Detsamma gäller omfattningen och varaktigheten av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi samlar inte in och behandlar fler uppgifter än vad vi behöver för det specifika ändamålet, och vi behåller inte heller uppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.

4. Kategorier av personuppgifter

4.1 De personuppgifter som vi behandlar om dig omfattar i synnerhet:

– Allmänna personuppgifter, inklusive bland annat kundinformation och kontaktuppgifter.

– Personuppgifter som ingår i förfrågningar som görs till oss.

4.2 Vi samlar inte in personligt identifierbar information från tredje part om våra användare eller kunder.

5. mottagare

5.1 I vissa fall lämnar vi ut dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden med vilka vi har ingått ett avtal om databehandling för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras konfidentiellt och säkert. Vi använder databehandlare inom EU som lagrar och behandlar personuppgifter för Geovent A/S:s räkning i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi använder endast databehandlare som ger nödvändiga garantier för att de har infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter uppfyller alla krav i tillämplig dataskyddslagstiftning.

5.2 Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Mailchimp, som skickar ut våra nyhetsbrev. Om du är prenumerant på vårt nyhetsbrev kommer således ditt namn och din e-postadress att vidarebefordras till Mailchimp, som lagrar denna information på sina servrar i USA. Enligt vårt databehandlingsavtal med Mailchimp baseras överföringen av dina personuppgifter till servrar i USA på EU-kommissionens ”Standardkontraktsklausuler”, som du kan läsa mer om på följande länk https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_da.

Mailchimp har också garanterat att deras behandlingssäkerhet är förenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning samt denna integritetspolicy. Detta innebär också att Mailchimp inte får lämna ut information om dig till tredje part. Vi anser därför att Mailchimp erbjuder ett adekvat dataskydd för dina personuppgifter. Du kan se vårt databehandlingsavtal med Mailchimp på följande länk https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

5.3 Vi har också ingått ett databehandlingsavtal med Google, eftersom vi använder Google Analytics, som samlar in och behandlar personuppgifter om besökare på vår webbplats. Informationen som samlas in och behandlas hjälper oss att optimera innehållet och besöket på vår webbplats för att säkerställa en bättre användarupplevelse.

6. Behandling av personuppgifter

6.1 Behandling av nödvändiga personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om dig som kan vara lagstadgade för oss att samla in och lagra i samband med vår affärsverksamhet, t.ex. bokföringslagstiftning. Typen och omfattningen av de personuppgifter som vi behandlar kan också vara nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller annan rättslig förpliktelse. Den rättsliga grunden för denna behandling följer av artikel 6.1 b c i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

6.2 Kontroll och lagring av dina personuppgifter

Vi kontrollerar och uppdaterar kontinuerligt riktigheten av dina personuppgifter för att säkerställa att de insamlade uppgifterna inte är felaktiga eller vilseledande. Eftersom våra tjänster är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att informera oss om alla relevanta ändringar av dina personuppgifter, inklusive till exempel adressändringar och liknande. Du kan använda kontaktuppgifterna i avsnitt 2.2 för att meddela oss om dina ändringar.

6.3 Prenumeration på nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter, inklusive ditt namn och din e-postadress.

Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta oss. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du meddela oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 2.2. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den databehandling som grundar sig på ditt samtycke före återkallandet. Den rättsliga grunden för denna behandling följer av artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

6.4 Utlämnande av personuppgifter

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter om du uttryckligen har samtyckt till utlämnandet.

6.5 Radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in, behandlades och lagrades. Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet raderas du automatiskt från vår databas. Vi lagrar personuppgifter som vi är skyldiga att lagra enligt lag, t.ex. till följd av bokföringslagstiftning. Dessa uppgifter raderas också när de inte längre behöver bevaras enligt lag.

7. Säkerhet

7.1 Vi skyddar och tar hand om dina personuppgifter för att förhindra att de förloras, äventyras eller ändras oavsiktligt. Dessutom skyddar vi oss mot obehörigt avslöjande, åtkomst eller kännedom. Vi gör vårt bästa för att säkerställa kvaliteten och säkerheten för dina personuppgifter.

7.2 Du kommer att få ett meddelande i händelse av en säkerhetsöverträdelse om det bedöms att överträdelsen innebär en hög risk för dig, inklusive till exempel förlust av rykte eller identitetsstöld.

8. Kakor

8.1 Vår webbplats använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dators hårddisk, smartphone eller liknande enhet. Textfilen gör det möjligt för oss att samla in information om vilka sidor och funktioner du använder. Vi använder cookies för att optimera ditt besök när du navigerar på vår webbplats. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, till exempel virus.

8.2 Cookies används bland annat av Google Analytics, med vilken vi har ingått ett databehandlingsavtal enligt beskrivningen i avsnitt 5.3.

8.3 Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies enligt beskrivningen ovan. Om du inte vill ge ditt samtycke under en längre tid kan du när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

9. Lagring av dina personuppgifter

9.1 Vi kommer att behålla och behandla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att, administrera din relation med oss, uppfylla din begäran om särskilda tjänster, förbättra våra tjänster, anpassa vår kommunikationsmarknadsföring till dig och uppfylla krav enligt lag.

10. Dina rättigheter

10.1 Du har ett antal rättigheter enligt GDPR när det gäller vår behandling av information om dig. Syftet med dina rättigheter är att ge öppenhet och transparens om vår behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter är följande:

10.2 Rätt till tillgång: Du har rätt att se den information som vi behandlar om dig, liksom en rad ytterligare information, inklusive till exempel syftet med behandlingen och till vem dina personuppgifter lämnas ut.

10.3 Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktig eller inkorrekt information om dig själv korrigerad. Detta inkluderar rätten att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. Vi kommer naturligtvis att hålla dina personuppgifter uppdaterade, men om du blir medveten om att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, vänligen kontakta oss via våra kontaktuppgifter i avsnitt 2.2.

10.4 Rätt till radering: I undantagsfall har du rätt att få information om dig själv raderad innan vi raderar dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt för oss att behålla dem för behandlingens syften.

10.5 Rätt till begränsning av behandling: I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad så att personuppgifterna inte får bli föremål för någon annan behandling än lagring.

10.6 Rätt att invända: I vissa fall har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, oavsett om vår behandling är laglig eller inte.

10.7 Rätt till dataportabilitet: I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för personligt bruk och att överföra dessa uppgifter från en registeransvarig till en annan utan hinder.

10.8 Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 2.2.

11. Klagomål till dataskyddsmyndigheten

11.1 Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifterna för dataskyddsmyndigheten är följande:

Dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter: Dataskyddsmyndigheten

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-post: [email protected]

www.datatilsynet.dk

12. Ändringar i sekretesspolicyn

12.1 Geovent A/S förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy på grund av betydande ändringar i lagstiftningen, nya tekniska lösningar eller förbättringar.