Klippning av en tråd: Rök och metallspån måste avlägsnas!

Utsug av trådskärning

När en tråd skärs av bildas rök och det uppstår fina metallspån från processen. I samarbete med vår kund JS Ventilation har vi skapat en lösning som på ett effektivt sätt säkerställer en effektiv utsugning så att användarna kan utföra sitt arbete utan några olägenheter. Lösningen delades upp i fyra huvudprodukter: – En flexibel 5 […]

Avgasutvinning hos Finkls Motorrad GmbH

Redan 2020 fattades beslutet vid Finkls Erlebnis Motorrad GmbH i Augsburg att flytta in i en ny byggnad. Finkl’s representerar totalt 6 motorcykel- och skotermärken och är en av de största återförsäljarna i södra Tyskland. År 2021 ombads företaget ECON Werkstattausrüstung och partner till Geovent att lämna in ett konceptförslag för verkstadsutrustningen. På Finkl måste […]

Svetsutvinning till havs

“Det är perfekt att få idéer till lösningar på Geovents webbplats och få slutgiltiga råd från ett kompetent säljteam”, säger Steen Lassen från Lassen Ventilation. I nära samarbete med Geovent har Lassen Ventilation levererat en lösning för svetsutvinning till havs.Esbjerg Shipyard är nöjd med valet av Geovents teleskopiska Compact-armar, som har ett flexibelt arbetsområde och […]

Vestas: Ditt problem är vårt problem

Vestas är ett stort välkänt och världsomspännande företag som är känt för sina högkvalitativa vindkraftverk. Under åren har vi levererat flera projekt till Vestas i samarbete med våra lojala installationsföretag, Ibland uppstår problem med slutjusteringen av våra produkter. I fallet på bilden kunde installationsföretaget inte justera Geovent ESA-utdragsarmarna för att passa deras specifika behov. Vår […]

FN’s 17 mål för hållbar utveckling

Önskan om en hälsosammare arbetsmiljö har ökat med tiden och spridit sig över hela världen. I årtionden har de statliga myndigheterna i de nordiska länderna krävt en hög skyddsnivå i arbetsmiljön, inte minst när det gäller rök, damm, avgaser osv. FN:s 17 mål för hållbar utveckling föreslår också ett ökat fokus på “rena industriprocesser”.På bilden […]

Större fordon inom jordbruket – högre utsugskrav

Under årens lopp har storleken på traktorer och andra jordbruksfordon ökat.Detta ökar behovet av effektiva utsugssystem vid verkstäderna som underhåller och reparerar fordonen. Hos Brdr. Thorsen Maskincenter har man valt Geovent slädeskanaler.Med 2 vagnar på slädeskanalen finns maximal flexibilitet. Fordonen kan placeras där de passar mekanikern bäst. De behöver bara dra vagnen nära fordonets avgasrör […]

Nya utsugsarmar och korrekt användning

Ofta har företag gammal och felaktig utsugssutrustning.Det innebär att de anställdas hälsa inte skyddas mot sjukdomar, därmed blir det också ökade kostnader. I samband med förbättringen av utvinningslösningarna hos en leverantör för fiskeindustrin på Färöarna var vår dialog avgörande för företagets anställda.Nu tar de effektiva vingarmarna bort svetsröken från svetsen. Armens flexibilitet med en förlängning […]

Teknisk högskola, CEU Herning

28 st. 3 m ø160 mm WING arm med GFD Motor spjäll. Levereras till en teknisk högskola i Herning, Danmark, där framtidens hantverkare utbildas. Ving armar med fäste för väggmontering används tillsammans med en Geovent-fläkt i en ljudbox och Multi box III för automatisk styrning av systemet.

Teknisk skola, Nuuk

Geovent har levererat ett komplett system bestående av slangrullar och fläktar. Läs mer om de produkter som används: slangrulle, avgasmunstycken, ljudbox och utloppsfläns.